opc_loader

 

TRANSFORM3 BOUWT MEE AAN EEN KLIMAATNEUTRALE ECONOMIE

 

VISIE

Transform3 is het klimaatproject van Zuiderlicht cvba en vertrekt vanuit het gegeven dat belangrijke

transformaties in de economie ontstaan wanneer nieuwe energiebronnen (hernieuwbare energie) samenvallen

met nieuwe communicatievormen (internet)’.

 

MISSIE

De werking richt zich tot het realiseren van de volgende 5 speerpunten:

het decentraal implementeren van hernieuwbare energiebronnen (1), deels opgeslagen in de

vorm van accu’s, waterstofcellen (of andere technieken) (2), gedistribueerd via intelligente

energienetwerken (3), aangesloten op een elektrisch transportsysteem zonder uitstoot (4)

en gebruik makend van energieverlagende producten (LED en isolatie).

 

HOE

  • Door het publiek over de 5 speerpunten te informeren, te sensibiliseren en te enthousiasmeren
  • en aan te zetten tot het implementeren van hernieuwbare energie producten en haar afgeleiden

(energieopslag, elektrische wagens, isoleren, LED verlichting…). 

  • Met het groepsaankoopmodel de sociale cohesie te versterken.